Retningslinjer for personvern Wowgood

Wowgood bryr seg mye om personvernet ditt. Vi behandler derfor kun data som vi trenger for å (forbedre) tjenestene våre og vi håndterer informasjonen vi har samlet inn om deg og din bruk av tjenestene våre med forsiktighet. Vi gjør aldri dine data tilgjengelige for tredjeparter for kommersielle formål.

Denne personvernerklæringen gjelder for bruken av nettstedet og tjenestene som tilbys av Wowgood. Startdatoen for gyldigheten av disse betingelsene er 21/02/2020, med publisering av en ny versjon blir gyldigheten av alle tidligere versjoner kansellert.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon om deg som samles inn av oss, hva denne informasjonen brukes til og med hvem og under hvilke betingelser denne informasjonen kan deles med tredjeparter. Vi forklarer deg også hvordan vi lagrer dataene dine og hvordan vi beskytter dataene dine mot misbruk og hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene du gir oss.

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt vår kontaktperson for personvernsaker, du finner kontaktdetaljene på slutten av vår personvernerklæring.

Om databehandling
Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler dataene dine, hvor vi lagrer dem, hvilke sikkerhetsteknikker vi bruker og for hvem dataene er transparente.

Nettbutikk programvare

Shopify

Nettbutikken vår er utviklet med programvare fra Shopify, vi har valgt Siteground som webhotell. Personopplysninger som du gjør tilgjengelig for oss til fordel for våre tjenester, vil bli delt med denne parten. Siteground har tilgang til dataene dine for å gi oss (teknisk) støtte, de vil aldri bruke dataene dine til noe annet formål.

Shopify er forpliktet til å ta passende sikkerhetstiltak på grunnlag av avtalen vi har inngått med dem. Disse sikkerhetstiltakene består av bruk av SSL-kryptering og en sterk passordpolicy. Regelmessige sikkerhetskopier gjøres for å forhindre tap av data.

Shopify

Nettbutikken vår er utviklet med programvare fra Shopify, vi hoster nettbutikken vår på en server i egen regi. Vi har iverksatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre misbruk, tap og korrupsjon av data så mye som mulig. Disse sikkerhetstiltakene består uansett av bruk av SSL-kryptering og en sterk passordpolicy. Regelmessige sikkerhetskopier gjøres for å forhindre tap av data.

Webhotell

Shopify

Vi kjøper webhotell og e-posttjenester fra Shopify. Shopify behandler personopplysninger på våre vegne og bruker ikke dataene dine til egne formål. Denne parten kan imidlertid samle inn metadata om bruken av tjenestene.

Dette er ikke personopplysninger. Shopify har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap og uautorisert bruk av dine personopplysninger. Siteground er forpliktet til å ivareta taushetsplikt på grunnlag av avtalen.

E-post og e-postlister

Klaviyo

Vår nettside bruker Klaviyo, en tredjepart som håndterer e-posttrafikken fra nettsiden vår og utsendelse av eventuelle nyhetsbrev. Alle bekreftelses-e-poster du mottar fra vår nettside og nettskjemaer sendes gjennom Klaviyo-servere. Klaviyo vil aldri bruke ditt navn og e-postadresse til egne formål. Du vil se "avslutt abonnement"-lenken nederst i hver e-post som sendes automatisk via vår nettside. Klikker du på denne vil du ikke lenger motta e-post fra nettsiden vår. Dette kan alvorlig redusere funksjonaliteten til nettstedet vårt! Dine personopplysninger lagres sikkert av Klaviyo. Klaviyo bruker informasjonskapsler og andre internettteknologier som gir innsikt i om e-poster åpnes og leses. Klaviyo forbeholder seg retten til å bruke dataene dine til å forbedre tjenesten ytterligere og dele informasjon med tredjeparter i denne sammenheng.

Gmail
Vi bruker tjenestene til Gmail for vår vanlige forretnings-e-posttrafikk. Denne parten har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre misbruk, tap og korrupsjon av dine og våre data så mye som mulig. Gmail har ikke tilgang til postkassen vår, og vi behandler all e-posttrafikken konfidensielt.

Betalingsformidlere

Paypal
Vi bruker Paypal-plattformen til å håndtere (en del av) betalingene i vår nettbutikk. Mollie behandler navn, adresse og boligdetaljer og betalingsopplysningene dine som bankkonto eller kredittkortnummer. Paypal har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Mollie forbeholder seg retten til å bruke dataene dine til å levere tjenester


Shopify Payments
Vi bruker Shopify Payments-plattformen til å behandle (en del av) betalingene i nettbutikken vår. Shopify Payments behandler navn, adresse og boligdetaljer og betalingsopplysningene dine som bankkonto eller kredittkortnummer. Shopify Payments har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Shopify Payments forbeholder seg retten til å bruke dataene dine til å forbedre tjenesten ytterligere og dele (anonymiserte) data med tredjeparter. I tilfelle av en søknad om utsatt betaling (kredittfasilitet), vil Shopify Payments dele personopplysninger og informasjon om din økonomiske stilling med kredittvurderingsbyråer. Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for delene av Shopify Payments sine tjenester som de engasjerer tredjeparter for. Shopify Payments lagrer ikke dataene dine lenger enn det som er tillatt i de juridiske vilkårene.

Stripe
Vi bruker Stripe plattform for å håndtere (en del av) betalingene i vår nettbutikk. Mollie behandler navn, adresse og boligdetaljer og betalingsopplysningene dine som bankkonto eller kredittkortnummer. Stripe har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Mollie forbeholder seg retten til å bruke dataene dine til å levere tjenester


Anmeldelser

Et brett
Vi samler inn anmeldelser via Loox-plattformen. Legger du inn en anmeldelse via Loox, er du forpliktet til å oppgi navn og e-postadresse. Loox deler denne informasjonen med oss, slik at vi kan knytte anmeldelsen til bestillingen din. Loox publiserer også navnet ditt på sin egen nettside. I noen tilfeller kan Loox kontakte deg for å gi en forklaring på anmeldelsen din. I tilfelle vi inviterer deg til å legge igjen en anmeldelse, deler vi navn og e-postadresse med Loox. De bruker kun denne informasjonen med det formål å invitere deg til å legge igjen en anmeldelse. Loox har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Loox forbeholder seg retten til å engasjere tredjeparter for levering av tjenester, som vi har gitt Loox tillatelse til. Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av tjenesten som Loox engasjerer tredjeparter for.

Frakt og logistikk
PostNL
Legger du inn en bestilling hos oss, er det vår jobb å få pakken din levert til deg. Vi bruker tjenestene til PostNL for å utføre leveransene. Det er derfor nødvendig at vi deler navn, adresse og boligdetaljer med PostNL. PostNL bruker kun denne informasjonen med det formål å gjennomføre avtalen. I tilfelle PostNL engasjerer underleverandører, vil PostNL også gjøre dataene dine tilgjengelige for disse partene.

DHL
Legger du inn en bestilling hos oss, er det vår jobb å få pakken din levert til deg. Vi bruker tjenestene til DHL for å utføre leveransene. Det er derfor nødvendig at vi deler navn, adresse og bostedsdetaljer med DHL. DHL bruker kun denne informasjonen for å gjennomføre avtalen. I tilfelle DHL engasjerer underleverandører, vil DHL også gjøre dataene dine tilgjengelige for disse partene.

Fakturering og regnskap

Shopify
Vi bruker tjenestene til Shopify for våre opptegnelser over vår administrasjon og regnskap. Vi deler navn, adresse og boligdetaljer og detaljer om bestillingen din. Disse dataene brukes til administrasjon av salgsfakturaer. Dine personlige data vil bli sendt og lagret beskyttet, Shopify har tatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap og uautorisert bruk. Shopify er forpliktet til å holde hemmelighold og vil behandle informasjonen din konfidensielt. Shopify bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.


Eksterne salgskanaler

Instagram og Google
Vi selger (en del av) artiklene våre via plattformene Instagram og Google. Hvis du legger inn en bestilling via disse plattformene, vil denne organisasjonen dele din bestilling og personopplysninger med oss. Vi bruker denne informasjonen til å behandle bestillingen din. Vi behandler dataene dine konfidensielt og har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot tap og uautorisert bruk.

Formål med databehandling

Generelt formål med behandlingen
Vi bruker kun dataene dine til fordel for tjenestene våre. Dette betyr at formålet med behandlingen alltid er direkte relatert til bestillingen du gir. Vi bruker ikke dataene dine til (målrettet) markedsføring. Hvis du deler informasjon med oss ​​og vi bruker denne informasjonen til - annet enn på forespørsel - å kontakte deg på et senere tidspunkt, vil vi be deg eksplisitt om dette. Dine data vil ikke bli delt med tredjeparter, annet enn for å oppfylle regnskapsmessige og andre administrative forpliktelser. Disse tredjepartene er alle bundet av konfidensialitet på grunnlag av avtalen mellom dem og oss eller en ed eller juridisk forpliktelse.

Automatisk innsamlet data
Data som samles inn automatisk av nettstedet vårt, behandles med sikte på å forbedre tjenestene våre ytterligere. Denne informasjonen (for eksempel din IP-adresse, nettleser og operativsystem) er ikke personopplysninger.

Samarbeid i skatte- og kriminaletterforskning
I noen tilfeller kan Bishh Fashion holdes på grunnlag av en juridisk forpliktelse til å dele dine data i forbindelse med statlige skatte- eller kriminelle etterforskninger. I et slikt tilfelle er vi tvunget til å dele dine data, men vi vil motsette oss dette innenfor de mulighetene loven gir oss.

Oppbevaringsperioder
Vi beholder dataene dine så lenge du er vår kunde. Det betyr at vi beholder kundeprofilen din til du angir at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre. Hvis du indikerer dette til oss, vil vi også betrakte dette som en forespørsel om å glemme. På grunnlag av gjeldende administrative forpliktelser må vi oppbevare fakturaer med dine (personlige) data, så vi vil beholde disse dataene så lenge gjeldende termin løper. De ansatte har imidlertid ikke lenger tilgang til din kundeprofil og dokumenter som vi har produsert som følge av oppdraget ditt.

Dine rettigheter
På grunnlag av gjeldende nederlandsk og europeisk lovgivning har du som registrert person visse rettigheter med hensyn til personopplysningene som behandles av eller på vegne av oss. Nedenfor forklarer vi hvilke rettigheter dette er og hvordan du kan påberope deg disse rettighetene. For å forhindre misbruk vil vi i prinsippet kun sende kopier og kopier av dine data til din allerede kjente e-postadresse. I tilfelle du ønsker å motta dataene på en annen e-postadresse eller for eksempel per post, vil vi be deg om å identifisere deg. Vi fører register over fullførte forespørsler, i tilfelle en forespørsel om å bli glemt, administrerer vi anonyme data. Du vil motta alle erklæringer og kopier av data i det maskinlesbare dataformatet som vi bruker i våre systemer. Du har rett til å sende inn en klage til den nederlandske datatilsynet når som helst hvis du mistenker at vi bruker dine personopplysninger på feil måte.

Rett til innsyn
Du har alltid rett til å se opplysningene vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller som kan spores tilbake til deg. Du kan sende en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernsaker. Du vil motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Dersom forespørselen din blir imøtekommet, vil vi sende deg en kopi av alle data med en oversikt over de behandlere som har disse dataene på den e-postadressen vi kjenner til, med angivelse av hvilken kategori vi har lagret disse dataene under.


Rett til begrensning av behandlingen
Du har alltid rett til å begrense dataene vi behandler eller har knyttet til din person eller som kan spores tilbake til deg. Du kan sende en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernsaker. Du vil motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse til den e-postadressen vi kjenner til at dataene ikke lenger vil bli behandlet før du avbryter begrensningen.

Rett til portabilitet
Du har alltid rett til å få opplysningene vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller som kan spores tilbake til deg av en annen part. Du kan sende en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernsaker. Du vil motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg kopier eller kopier av alle data om deg som vi har behandlet eller som har blitt behandlet av oss av andre behandlere eller tredjeparter til den e-postadressen vi kjenner til. Etter all sannsynlighet kan vi i et slikt tilfelle ikke lenger fortsette tjenesten, fordi sikker kobling av datafiler da ikke lenger kan garanteres.

Innsigelsesrett og andre rettigheter
I noen tilfeller har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av eller på vegne av Bishh Fashion. Hvis du protesterer, vil vi umiddelbart stoppe databehandlingen i påvente av avgjørelsen av innsigelsen din. Hvis innsigelsen din er velbegrunnet, vil vi lage kopier og/eller kopier av data som vi behandler eller har behandlet tilgjengelig for deg og deretter avbryte behandlingen permanent. Du har også rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte individuelle beslutninger eller profilering. Vi behandler ikke dine data på en slik måte at denne retten gjelder. Hvis du mener at dette er tilfelle, vennligst kontakt vår kontaktperson for personvernsaker.

Informasjonskapsler


Google Analytics
Informasjonskapsler fra det amerikanske selskapet Google plasseres via nettstedet vårt som en del av "Analytics"-tjenesten.

Vi bruker denne tjenesten til å holde styr på og motta rapporter om hvordan besøkende bruker nettstedet.

Denne databehandleren kan være forpliktet til å gi tilgang til disse dataene på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter. Vi har ikke tillatt Google å bruke den innhentede analyseinformasjonen for andre Google-tjenester.

Informasjonskapsler fra tredjeparter
I tilfelle programvareløsninger fra tredjeparter bruker informasjonskapsler, fremgår dette av denne personvernerklæringen.

Endringer i personvernreglene
Vi forbeholder oss retten til å endre vår personvernerklæring når som helst. Du vil imidlertid alltid finne den nyeste versjonen på denne siden. Hvis de nye personvernreglene får konsekvenser for måten vi behandler allerede innsamlede data knyttet til deg på, vil vi varsle deg på e-post

Kontaktinformasjon
Oi bra

Azaleastraat 1 -II 1115DB Nederland E-post: business@wowgoodshop.com

Kontaktperson for personvernsaker
Oi bra