Zásady ochrany osobních údajů Wowgood

Wowgood se hodně stará o vaše soukromí. Zpracováváme tedy pouze údaje, které potřebujeme pro (zlepšení) našich služeb, a s informacemi, které jsme o vás a vašem používání našich služeb shromáždili, nakládáme opatrně. Vaše údaje nikdy nezpřístupňujeme třetím stranám pro komerční účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání webových stránek a služeb poskytovaných společností Wowgood. Počáteční datum platnosti těchto podmínek je 21.02.2020, zveřejněním nové verze se ruší platnost všech předchozích verzí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace o vás shromažďujeme, k čemu tyto informace používáme a s kým a za jakých podmínek mohou být tyto informace sdíleny s třetími stranami. Vysvětlíme vám také, jak vaše údaje uchováváme a jak je chráníme před zneužitím a jaká máte práva s ohledem na osobní údaje, které nám poskytujete.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů, kontaktní údaje naleznete na konci našich zásad ochrany osobních údajů.

O zpracování dat
Níže si můžete přečíst, jak vaše údaje zpracováváme, kam je ukládáme, jaké bezpečnostní techniky používáme a pro koho jsou údaje transparentní.

Software internetového obchodu

Shopify

Náš webshop byl vyvinut pomocí softwaru od Shopify, pro náš webhosting jsme zvolili Siteground. Osobní údaje, které nám zpřístupníte ve prospěch našich služeb, budou sdíleny s touto stranou. Siteground má přístup k vašim datům, aby nám poskytl (technickou) podporu, nikdy nepoužije vaše data k žádnému jinému účelu.

Shopify je povinna přijmout vhodná bezpečnostní opatření na základě smlouvy, kterou jsme s nimi uzavřeli. Tato bezpečnostní opatření se skládají z použití šifrování SSL a zásady silného hesla. Aby se zabránilo ztrátě dat, jsou prováděny pravidelné zálohy.

Shopify

Náš webshop byl vyvinut pomocí softwaru od Shopify, náš webshop hostujeme na serveru pod vlastní správou. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom v co největší míře zabránili zneužití, ztrátě a poškození dat. Tato bezpečnostní opatření v každém případě spočívají v použití šifrování SSL a zásadě silného hesla. Aby se zabránilo ztrátě dat, jsou prováděny pravidelné zálohy.

web hosting

Shopify

Nakupujeme webhostingové a e-mailové služby od Shopify. Shopify zpracovává osobní údaje naším jménem a nepoužívá vaše údaje pro své vlastní účely. Tato strana však může shromažďovat metadata o používání služeb.

Nejedná se o osobní údaje. Shopify přijal příslušná technická a organizační opatření, aby zabránil ztrátě a neoprávněnému použití vašich osobních údajů. Siteground je na základě smlouvy povinen zachovávat mlčenlivost.

E-mail a seznamy adresátů

Klaviyo

Naše webové stránky využívají Klaviyo, třetí stranu, která zpracovává e-mailový provoz z našich webových stránek a zasílání jakýchkoli newsletterů. Všechny potvrzovací e-maily, které obdržíte z našich webových stránek a webových formulářů, jsou odesílány prostřednictvím serverů Klaviyo. Klaviyo nikdy nepoužije vaše jméno a e-mailovou adresu pro své vlastní účely. Odkaz „odhlásit se“ uvidíte ve spodní části každého e-mailu, který je automaticky zasílán prostřednictvím našich webových stránek. Pokud na toto kliknete, již nebudete dostávat e-maily z našich webových stránek. To může vážně snížit funkčnost našeho webu! Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy společností Klaviyo. Klaviyo používá cookies a další internetové technologie, které poskytují přehled o tom, zda jsou e-maily otevírány a čteny. Klaviyo si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služeb a sdílet informace s třetími stranami v této souvislosti.

Gmail
Pro náš běžný provoz firemních e-mailů využíváme služby Gmailu. Tato strana přijala vhodná technická a organizační opatření, aby v maximální možné míře zabránila zneužití, ztrátě a poškození vašich a našich dat. Gmail nemá přístup k naší poštovní schránce a veškerý e-mailový provoz považujeme za důvěrný.

Zpracovatelé plateb

Paypal
Pro zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu Paypal. Mollie zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Paypal přijal příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo používat vaše údaje k poskytování služeb


Shopify Payments
Ke zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě používáme platformu Shopify Payments. Služba Shopify Payments zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Společnost Shopify Payments přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Shopify Payments si vyhrazuje právo používat vaše údaje k dalšímu zlepšování služby a sdílet (anonymizovaná) data s třetími stranami. V případě žádosti o odloženou platbu (úvěrový nástroj) bude Shopify Payments sdílet osobní údaje a informace týkající se vaší finanční situace s ratingovými agenturami. Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu vašich osobních údajů se vztahují i ​​na části služeb Shopify Payments, pro které zaměstnávají třetí strany. Služba Shopify Payments neuchovává vaše údaje déle, než povolují právní podmínky.

Proužek
Používáme Proužek platforma pro zpracování (části) plateb v našem internetovém obchodě. Mollie zpracovává vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a vaše platební údaje, jako je váš bankovní účet nebo číslo kreditní karty. Proužek přijal příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Mollie si vyhrazuje právo používat vaše údaje k poskytování služeb


Recenze

deska
Recenze shromažďujeme prostřednictvím platformy Loox. Pokud zanecháte recenzi přes Loox, jste povinni uvést jméno a e-mailovou adresu. Loox s námi sdílí tyto informace, abychom mohli propojit recenzi s vaší objednávkou. Loox také zveřejňuje vaše jméno na svých webových stránkách. V některých případech vás může společnost Loox kontaktovat, aby vám poskytla vysvětlení k vaší recenzi. V případě, že vás vyzveme k napsání recenze, sdělíme vaše jméno a e-mailovou adresu Looxu. Tyto informace používají pouze k tomu, aby vás pozvali k zanechání recenze. Loox přijal příslušná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Společnost Loox si vyhrazuje právo zapojit třetí strany do poskytování služeb, k čemuž jsme společnosti Loox udělili povolení. Všechny výše uvedené záruky s ohledem na ochranu vašich osobních údajů se vztahují i ​​na části služby, pro které Loox angažuje třetí strany.

Přeprava a logistika
PostNL
Pokud u nás zadáte objednávku, je naším úkolem vám váš balíček doručit. K realizaci dodávek využíváme služeb PostNL. Je proto nutné, abychom s PostNL sdíleli vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti. PostNL používá tyto informace pouze pro účely plnění smlouvy. V případě, že PostNL zapojí subdodavatele, PostNL zpřístupní vaše údaje také těmto stranám.

DHL
Pokud u nás zadáte objednávku, je naším úkolem vám váš balíček doručit. K realizaci dodávek využíváme služeb DHL. Je proto nutné, abychom vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti sdíleli se společností DHL. DHL používá tyto informace pouze pro účely plnění smlouvy. V případě, že DHL zapojí subdodavatele, DHL zpřístupní vaše údaje také těmto stranám.

Fakturace a účetnictví

Shopify
Pro evidenci naší administrativy a účetnictví využíváme služeb Shopify. Sdílíme vaše jméno, adresu a údaje o bydlišti a podrobnosti týkající se vaší objednávky. Tyto údaje slouží pro správu prodejních faktur. Vaše osobní údaje budou odeslány a uloženy chráněné, Shopify přijal nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou a neoprávněným použitím. Shopify je povinna zachovávat mlčenlivost a bude s vašimi informacemi zacházet důvěrně. Shopify nepoužívá vaše osobní údaje k jiným účelům, než které jsou popsány výše.


Externí prodejní kanály

Instagram a Google
Prodáváme (část) našich článků prostřednictvím platforem Instagram a Google. Pokud zadáte objednávku prostřednictvím těchto platforem, tato organizace s námi bude sdílet vaši objednávku a osobní údaje. Tyto informace používáme ke zpracování vaší objednávky. S vašimi údaji zacházíme důvěrně a přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou a neoprávněným použitím.

Účel zpracování dat

Obecný účel zpracování
Vaše údaje používáme pouze ve prospěch našich služeb. To znamená, že účel zpracování vždy přímo souvisí s vámi poskytnutou objednávkou. Vaše údaje nepoužíváme pro (cílený) marketing. Pokud s námi sdílíte informace a my je použijeme k tomu, abychom vás – jinak než na vaši žádost – kontaktovali později, výslovně vás o to požádáme. Vaše údaje nebudou sdíleny se třetími stranami, s výjimkou plnění účetních a jiných administrativních povinností. Všechny tyto třetí strany jsou vázány mlčenlivostí na základě dohody mezi nimi a námi nebo přísahy či zákonné povinnosti.

Automaticky shromažďovaná data
Údaje, které naše webové stránky automaticky shromažďují, zpracováváme s cílem dalšího zlepšování našich služeb. Tyto informace (například vaše IP adresa, webový prohlížeč a operační systém) nejsou osobními údaji.

Spolupráce v daňovém a kriminálním vyšetřování
V některých případech může být Bishh Fashion držena na základě zákonné povinnosti sdílet vaše údaje v souvislosti s vládními daňovými nebo trestními vyšetřováními. V takovém případě jsme nuceni vaše údaje sdílet, ale budeme se tomu bránit v rámci možností, které nám zákon nabízí.

Retenční doby
Vaše údaje uchováváme, dokud jste naším klientem. To znamená, že uchováváme váš zákaznický profil, dokud neuvedete, že si již nepřejete naše služby využívat. Pokud nám to dáte najevo, budeme to považovat také za požadavek na zapomenutí. Na základě příslušných administrativních povinností musíme uchovávat faktury s vašimi (osobními) údaji, takže tyto údaje budeme uchovávat po dobu trvání příslušné lhůty. Zaměstnanci však již nemají přístup k vašemu profilu klienta a dokumentům, které jsme vytvořili v důsledku vašeho zadání.

Vaše práva
Na základě platné nizozemské a evropské legislativy máte jako subjekt údajů určitá práva ohledně osobních údajů zpracovávaných námi nebo naším jménem. Níže vysvětlujeme, o která práva se jedná a jak můžete tato práva uplatnit. V zásadě, abychom zabránili zneužití, budeme zasílat kopie a kopie vašich údajů pouze na vaši již známou e-mailovou adresu. V případě, že si přejete dostávat údaje na jinou e-mailovou adresu nebo například poštou, požádáme vás o vaši identifikaci. O vyřízených žádostech vedeme evidenci, v případě požadavku na zapomenutí administrujeme anonymní údaje. Všechny výpisy a kopie dat obdržíte ve strojově čitelném datovém formátu, který používáme v rámci našich systémů. Máte právo kdykoli podat stížnost u nizozemského úřadu pro ochranu údajů, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje používáme nesprávným způsobem.

Právo na kontrolu
Vždy máte právo nahlížet do údajů, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají vaší osoby nebo které lze zpětně vysledovat. Za tímto účelem můžete odeslat žádost naší kontaktní osobě pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude Vaší žádosti vyhověno, zašleme Vám na nám známou e-mailovou adresu kopii všech údajů s přehledem zpracovatelů, kteří tyto údaje mají, s uvedením kategorie, do které tyto údaje ukládáme.


Právo na omezení zpracování
Vždy máte právo omezit údaje, které zpracováváme nebo které se týkají vaší osoby nebo které lze zpětně vysledovat. Za tímto účelem můžete odeslat žádost naší kontaktní osobě pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu potvrzení, že údaje již nebudou zpracovávány, dokud omezení nezrušíte.

Právo na přenositelnost
Vždy máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali a které se týkají vaší osoby, nebo které k vám může zpětně vysledovat jiná strana. Za tímto účelem můžete odeslat žádost naší kontaktní osobě pro záležitosti ochrany osobních údajů. Odpověď na vaši žádost obdržíte do 30 dnů. Pokud bude vaší žádosti vyhověno, zašleme vám na nám známou e-mailovou adresu kopie nebo kopie všech údajů o vás, které jsme zpracovali nebo které byly námi zpracovány jinými zpracovateli nebo třetími osobami. S největší pravděpodobností v takovém případě již nemůžeme pokračovat ve službě, protože pak již nelze zaručit bezpečné propojení datových souborů.

Právo na námitku a další práva
V některých případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Bishh Fashion nebo jejím jménem. Pokud vznesete námitku, okamžitě zastavíme zpracování údajů až do vyřízení vaší námitky. Pokud je vaše námitka opodstatněná, zpřístupníme vám kopie a/nebo kopie údajů, které zpracováváme nebo jsme zpracovávali, a poté zpracování trvale ukončíme. Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování. Vaše údaje nezpracováváme tak, aby toto právo platilo. Pokud se domníváte, že tomu tak je, kontaktujte prosím naši kontaktní osobu pro záležitosti ochrany osobních údajů.

Soubory cookie


Google Analytics
Cookies od americké společnosti Google jsou umístěny prostřednictvím našich webových stránek v rámci služby „Analytics“.

Tuto službu používáme ke sledování a přijímání zpráv o tom, jak návštěvníci používají webové stránky.

Tento zpracovatel může být povinen poskytnout přístup k těmto údajům na základě platných zákonů a předpisů. Nedovolili jsme společnosti Google používat získané analytické informace pro jiné služby Google.

Cookies od třetích stran
V případě, že softwarová řešení od třetích stran používají soubory cookie, je to uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo naše zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Na této stránce však vždy najdete nejnovější verzi. Pokud budou mít nové zásady ochrany osobních údajů důsledky pro způsob, jakým zpracováváme již shromážděné údaje týkající se vás, upozorníme vás e-mailem

Kontaktní údaje
Wow dobré

Azaleastraat 1 -II 1115DB Nizozemsko E-mail: business@wowgoodshop.com

Kontaktní osoba pro záležitosti ochrany soukromí
Wow dobré