Sekretesspolicy Wowgood

Wowgood bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och vi hanterar den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål.

Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av Wowgood. Startdatumet för giltigheten av dessa villkor är 21/02/2020, med publiceringen av en ny version upphävs giltigheten av alla tidigare versioner.

Denna integritetspolicy beskriver vilken information om dig som samlas in av oss, vad denna information används till och med vem och under vilka förutsättningar denna information kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du ger oss.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor, du hittar kontaktuppgifterna i slutet av vår integritetspolicy.

Om databehandling
Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi sparar dem, vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är transparenta.

Programvara för webbutik

Shopify

Vår webbshop har utvecklats med mjukvara från Shopify, vi har valt Siteground för vårt webbhotell. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss till förmån för våra tjänster kommer att delas med denna part. Siteground har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål.

Shopify är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på grundval av det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra dataförlust.

Shopify

Vår webbshop har utvecklats med mjukvara från Shopify, vi hostar vår webshop på en server i egen regi. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av data så mycket som möjligt. Dessa säkerhetsåtgärder består i alla fall av tillämpning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra dataförlust.

webbhotell

Shopify

Vi köper webbhotell och e-posttjänster från Shopify. Shopify behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna.

Dessa är inte personuppgifter. Shopify har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. Siteground är skyldig att iaktta sekretess enligt avtalet.

E-post och e-postlistor

Klaviyo

Vår webbplats använder Klaviyo, en tredje part som hanterar e-posttrafiken från vår webbplats och utskick av eventuella nyhetsbrev. Alla bekräftelsemail som du får från vår webbplats och webbformulär skickas via Klaviyos servrar. Klaviyo kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Du kommer att se länken "avsluta prenumeration" längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår hemsida. Om du klickar på detta får du inte längre e-post från vår hemsida. Detta kan allvarligt minska funktionaliteten på vår webbplats! Dina personuppgifter lagras säkert av Klaviyo. Klaviyo använder cookies och annan internetteknik som ger insikt i om e-postmeddelanden öppnas och läses. Klaviyo förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela information med tredje part i detta sammanhang.

Gmail
Vi använder Gmails tjänster för vår vanliga affärse-posttrafik. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt. Gmail har ingen tillgång till vår postlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsbehandlare

Paypal
Vi använder Paypal-plattformen för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Paypal har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster


Shopify Payments
Vi använder Shopify Payments-plattformen för att behandla (en del av) betalningarna i vår webbshop. Shopify Payments behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation och dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Shopify Payments har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Shopify Payments förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserad) data med tredje part. I fallet med en ansökan om uppskjuten betalning (kreditmöjlighet) kommer Shopify Payments att dela personuppgifter och information om din ekonomiska ställning med kreditvärderingsinstitut. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Shopify Payments tjänster som de anlitar tredje part för. Shopify Payments lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt de juridiska villkoren.

Rand
Vi använder Rand plattform för att hantera (en del av) betalningarna i vår webshop. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter såsom ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Rand har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att tillhandahålla tjänster


Recensioner

En tavla
Vi samlar in recensioner via Loox-plattformen. Lämnar du en recension via Loox är du skyldig att uppge namn och e-postadress. Loox delar denna information med oss, så att vi kan länka recensionen till din beställning. Loox publicerar även ditt namn på sin egen hemsida. I vissa fall kan Loox kontakta dig för att ge en förklaring till din recension. I händelse av att vi bjuder in dig att lämna en recension kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med Loox. De använder endast denna information i syfte att bjuda in dig att lämna en recension. Loox har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Loox förbehåller sig rätten att anlita tredje part för tillhandahållande av tjänster, för vilka vi har gett Loox tillstånd. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsten som Loox anlitar tredje part för.

Frakt och logistik
PostNL
Om du lägger en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder PostNL:s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med PostNL. PostNL använder endast denna information i syfte att verkställa avtalet. I händelse av att PostNL anlitar underleverantörer kommer PostNL även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

DHL
Om du lägger en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder oss av DHLs tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med DHL. DHL använder endast denna information i syfte att verkställa avtalet. I händelse av att DHL anlitar underleverantörer kommer DHL även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

Fakturering och redovisning

Shopify
Vi använder Shopifys tjänster för våra register över vår administration och redovisning. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter kommer att skickas och lagras skyddade, Shopify har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning. Shopify är skyldig att iaktta sekretess och kommer att behandla din information konfidentiellt. Shopify använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.


Externa försäljningskanaler

Instagram och Google
Vi säljer (en del av) våra artiklar via plattformarna Instagram och Google. Om du gör en beställning via dessa plattformar kommer denna organisation att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

Syfte med databehandling

Allmänt syfte med behandlingen
Vi använder endast dina uppgifter till förmån för våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du lämnar. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss ​​och vi använder denna information för att - annat än på din begäran - kontakta dig vid ett senare tillfälle kommer vi att fråga dig uttryckligen om detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att uppfylla redovisnings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter är alla bundna av konfidentialitet på grundval av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller juridisk förpliktelse.

Automatiskt insamlad data
Data som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Denna information (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete i skatte- och brottsutredningar
I vissa fall kan Bishh Fashion hållas på grundval av en laglig skyldighet att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen ger oss.

Lagringsperioder
Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att betrakta detta som en begäran att glömma. På grundval av tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi bevara fakturor med dina (person)uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som den tillämpliga löptiden löper. Medarbetarna har dock inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi tagit fram till följd av ditt uppdrag.

Dina rättigheter
På grundval av tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss. Vi förklarar nedan vilka rättigheter det är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. För att förhindra missbruk kommer vi i princip endast att skicka kopior och kopior av dina uppgifter till din redan kända e-postadress. I händelse av att du önskar få uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi för register över genomförda förfrågningar, vid en förfrågan om att bli glömd administrerar vi anonyma uppgifter. Du kommer att få alla utlåtanden och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder inom våra system. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten när som helst om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Besiktningsrätt
Du har alltid rätt att se de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat som rör din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan lämna en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de processorer som har dessa uppgifter på den e-postadress som är känd för oss, med angivande av vilken kategori vi har lagrat dessa uppgifter.


Rätt till begränsning av behandlingen
Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller har relaterade till din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan lämna en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du avbryter begränsningen.

Rätt till portabilitet
Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla som avser din person eller som kan spåras tillbaka till dig av annan part. Du kan lämna en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som har behandlats av oss av andra processorer eller tredje parter till den e-postadress som vi känner till. Med stor sannolikhet kan vi i ett sådant fall inte längre fortsätta tjänsten, eftersom en säker länkning av datafiler då inte längre kan garanteras.

Invändningsrätt och andra rättigheter
I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av Bishh Fashion. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på att din invändning avgörs. Om din invändning är välgrundad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Småkakor


Google Analytics
Cookies från det amerikanska företaget Google placeras via vår webbplats som en del av tjänsten "Analytics".

Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och ta emot rapporter om hur besökarna använder webbplatsen.

Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter på grundval av tillämpliga lagar och förordningar. Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster.

Cookies från tredje part
I händelse av att mjukvarulösningar från tredje part använder cookies framgår detta av denna integritetspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på denna sida. Om den nya integritetspolicyn får konsekvenser för det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att meddela dig via e-post

Kontaktuppgifter
Wow bra

Azaleastraat 1 -II 1115DB Nederländerna E-post: business@wowgoodshop.com

Kontaktperson för integritetsfrågor
Wow bra